Van de Kerkenraad- maart 2016
05 mrt 2016

Van de Kerkenraad- maart 2016
Vanaf 1 april geen predikant! Hoe nu verder?
De Kerkenraad heeft in zijn vergadering uitvoerig gesproken over de situatie die is ontstaan doordat ds. Westra per 1 april as. niet meer verbonden is aan onze Gemeente. De gevolgen hiervan hebben we in kaart gebracht gemaakt en vervolgens hebben we gezocht naar oplossingen voor de korte en langere termijn. Op de Gemeenteavond van 7 maart as. informeren wij u verder over de keuze die de Kerkenraad heeft gemaakt.  
 
Omtinkers
Gelukkig zijn we er in geslaagd om de functie fan ‘omtinker’ in de vacante wijk in te vullen. Deze keer wordt het ingevuld door een duo: Tjam Visser en Hillie Kooistra. Samen nemen zijn een deel van het pastorale werk in onze Gemeente voor hun rekening. De Kerkenraad is blij dat er voldoende menskracht beschikbaar blijft om deze voorziening op peil te houden, het is tenslotte de kern van het gemeentezijn. Wij wensen Tjam en Hillie, maar ook Rienkje Koopmans die vorige maand al startte met haar ‘omtinken’, veel succes en kracht toe bij het uitvoeren van hun taken.
 
Chauffeurs
Na onze oproepen in de Underweis voor chauffeurs zijn er voldoende gemeenteleden die zich beschikbaar hebben gesteld.  Fam. J. de Jong, Fam. P. Kaastra, Fam. J. van der Kuur, Fam. J. de Boer, Fam. J. Bakker, Fam. A. Lycklama a Nijeholt, Fam. A. Visser, Tjam Visser en Hillie Kooistra hebben zich aangemeld. Fijn dat jullie dit op je willen nemen. We kunnen nu een vervoersschema opstellen waarbij de belasting niet te hoog is. Gemeenteleden die zelf niet naar de kerk kunnen komen, kunnen tot één dag voor de dienst tot 20.00 uur contact opnemen met de betreffende chauffeur. Wie de chauffeur is, leest u voorin de Underweis bij de kerkdiensten.
 
Koffiedrinken geslaagd! Drinkt u de volgende keer een kopje mee?
Op 14 februari jl. is voor het eerst het ‘gezamenlijk koffiedrinken’ gehouden voor Gemeenteleden. Voorafgaand aan de kerkdienst kwamen zo’n 30 volwassen Gemeenteleden in ’t Lokaal bijeen voor een kopje koffie. Het is goed om te zien dat  de ‘mienskip’ er echt wel is!
Het ‘koffiedrinken’ wordt iedere maand om 10.30 uur georganiseerd op de zondag dat er ook Kindernevendienst is. De volgende keer is 27 maart as. Wij rekenen op u, de koffie staat klaar!
 
Activiteit LiturgieCommissie
Op 14 februari, Valentijnsdag, organiseerde de Liturgiecommissie na afloop van de ‘warme dienst’ pannenkoeken eten. Meer dan 40 gemeenteleden, jong en oud, waren aanwezig om de ingrediënten (melk, eieren, vetten) die overbleven van de vastentijd tot zich te nemen. Een goed en gezellig initiatief van de LiturgieCommissie! Hartelijk dank voor de organisatie, ook voor de diverse pannenkoekbakker.
 
Abonnement kerkblad Underweis
Ieder jaar wordt u gevraagd om het abonnementsgeld voor het kerkblad Underweis weer te betalen. Indien u dit nog niet gedaan heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit alsnog te doen?
 
terug