Van de Kerkenraad - juni
02 jun 2016

Van de Kerkenraad - juni
Vacante gemeente: waar staan we ook al weer?
Sinds 1 april 2016 is er geen predikant meer verbonden aan onze Gemeente. We zijn dan ‘vacant’ zoals dat heet. Inmiddels zijn er al een aantal keuzes gemaakt. Voor de lange termijn gaan we werken aan een beleidsplan, waarin uiteindelijk bepaald wordt hoe we de komende 5, 8 of 10 jaar verder gaan met het geloven in Lollum en Waaksens en wat dat betekent voor het predikantschap.  We denken zo’n 1-2 jaar bezig te zijn met discussie en besluitvorming van dit beleidsplan. Totdat we daar duidelijkheid over hebben, vindt de Kerkenraad het belangrijk om de voorzieningen (o.a. erediensten, pastoraat, bijbelavonden, gesprekgroepen, catechisatie, ondersteuning aan commissies) op peil te houden. Hiervoor gaan we op zoek naar een tijdelijke predikant voor circa 2 dagen per week.
 
Detachering van een predikant van een buurgemeente
Via de Classis zijn we geïnformeerd over het feit dat een buurgemeente heeft aangegeven hun predikant ‘aan te bieden’ voor detacheringsmogelijkheden. Deze mogelijkheid is besproken binnen onze Kerkenraad. We hebben besloten om deze mogelijkheid nader te onderzoeken, omdat dit voor onze Gemeente een aantal voordelen heeft. Denk hierbij o.a. aan de korte reisafstand, de snelle inzetbaarheid en de ervaring die de predikant al heeft.
Binnenkort zullen we contacten gaan leggen met de betreffende buurgemeente en predikant. Vervolgens zullen we met een delegatie van de Kerkenraad en met een aantal andere gemeenteleden gesprekken gaan voeren met de betreffende predikant om te kijken of het wel ‘klikt’ met onze Gemeente. Ook zullen we met deze mensen een aantal kerkdiensten bezoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot de keus om wel of niet een detacheringsovereenkomst aan te gaan. Ook al gaat het om een tijdelijke oplossing, we mogen best kritisch zijn wie de (tijdelijke) Herder van onze Gemeente wordt.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Samenwerking met Burgwerd, Hartwerd, Hichtum
Onze combinatiegemeente Burgwerd, Hartwerd, Hichtum bezint zich ook op de toekomst. Op hun Gemeenteavond is hier uitvoerig over gesproken. In eerste instantie hebben zij aangegeven om niet  met onze tijdelijke oplossing mee te varen.
De gezamenlijke kerkdiensten worden, zoals we die allemaal kennen, wel weer in 2017 in het preekrooster op genomen.
 
Gezocht: weekafsluiter voor Nij Stapert te Wommels
Sinds jaar en dag worden elke vrijdagmiddag weekafsluitingen gehouden in zorgcentrum Nij Stapert te Wommels. Vanaf het begin zijn deze diensten verzorgd door de predikanten en kerkelijk werkers uit de regio., omdat dit als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Op dit moment is er nog maar een kleine groep die deze diensten kan verzorgen, mede door het (aanstaande) vertrek van predikanten uit de regio. De Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard is dan ook op zoek naar enthousiaste Gemeenteleden uit de regio die bij toerbeurt een dienst willen voorbereiden en leiden, incl. overdenking. U zult begrijpen dat de weekafsluitingen bijzonder worden gewaardeerd door de bewoners. Voelt u hier iets voor? Of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende,
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel uw vrij om contact op te nemen.
 
terug