Van de Kerkenraad - november
10 nov 2016

Van de Kerkenraad - november
Bevestigings- en intrededienst
De Kerkenraad kijkt met veel genoegen terug op de bevestigings- en intrededienst van dominee Rianne Voogd. Het was een fijne en warme dienst, waar naast veel gasten ook veel Gemeenteleden aanwezig waren. Mede door de muzikale samenwerking tussen de organist en Muziekvereniging Asaf kreeg de dienst een extra feestelijk tintje. Na afloop was er in het Dorpshuis De Nije Haven nog de mogelijkheid om dominee Voogd te feliciteren en kennis te maken. Uit naam van de Gemeente heeft dominee Voogd een olijfboom gekregen. Deze olijfboom werd door de aanwezigen vol gehangen met felicitaties en andere wensen.
Van de Protestantse Gemeente te Burgwerd-Hartwerd-Hichtum hebben wij nog een felicitatiebrief ontvangen, die wij graag verderop in de Underweis met u delen.
 
Contact met predikant
We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent op welke wijze en wanneer u zelf contact kunt zoeken met onze predikant. Aangezien onze Gemeente een parttime (50%) predikant heeft is haar bereikbaarheid daardoor ook beperkt tot een aantal dagdelen.
 
Dominee Voogd heeft haar vaste werkdagen op dinsdag en woensdag. Op deze dagen kunt u haar telefonisch bereiken via 06 – 360 380 89. Ook kunt u via de e-mail contact met haar opnemen, dat kan via r.voogd@pkn.nl
 
Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de vaste werkdagen van dominee Voogd, waarbij op korte termijn of direct een predikant nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba of de voorzitter van de Kerkenraad, eventueel via uw omtinker. De contactgegevens vindt u altijd voorin de Underweis.
 
Verkiezing ambtsdragers
Twee ambtsdragers hebben dit jaar hun eerste ambtstermijn volgebracht. Het gaat om Antoinet van der Veen (ouderling en tevens scriba van de Kerkenraad) en Gea Algra (diaken). Beide hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn en hun functie graag over te dragen aan andere gemeenteleden.
Dat betekent dat binnenkort, de verkiezingsprocedure voor ambtsdragers weer wordt opgestart. Voorafgaand aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd om schriftelijk bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor de verkiezing in aanmerking komen.
 
Nieuwe omtinker
Zo als u weet heeft Rinnie Houtsma aangegeven haar taak als ‘omtinker’ binnenkort over te dragen aan een ander Gemeentelid. Frieda Kuijpers heeft aangegeven graag deze functie te willen vervullen. Frieda neemt deze extra taak op zich, los van haar ambt als diaken.
De Kerkenraad is verheugd dat deze voorziening op peil blijft, het is tenslotte de kern van het gemeentezijn. Wij wensen Frieda alvast veel succes en kracht toe bij het uitvoeren van het ‘omtinken’.
 
Hubertuskerk en schoonmaken
Vanuit de Gemeente zijn wat signalen binnengekomen dat de Hubertuskerk in Lollum niet altijd even schoon is. De koster heeft, onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters, de taak om de kerk schoon te maken voor de eredienst, de zogenaamde ‘kleine schoonmaak’. Dat betekent onder andere dat de banken en de vloer schoon zijn. Het College van Kerkrentmeesters heeft hierover gesprekken gevoerd met de koster. Wel moeten we als Gemeente realiseren dat een monumentaal gebouw, dat aan restauratie toe is, lastig schoon te houden is.
De ‘grote schoonmaak’ is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de Hubertuskerk, Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens. Vanuit het College van Kerkrentmeesters is er bij het bestuur van de stichting op aangedrongen om een aantal keren per jaar ook een ‘grote schoonmaak’ te organiseren. Hiervoor zal Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens vrijwilligers zoeken.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
 
terug