Van de Kerkenraad - maart 2018
11 mrt 2018

Van de Kerkenraad - maart 2018
Hubertuskerk
Wat konden we in het ‘openingsweekend’ van de Hubertuskerk genieten van een prachtige, gerestaureerde en ingerichte kerk. En wat fijn om beide dagen een volle kerk te hebben!
De afgelopen weken is er hard gewerkt om de puntjes nog even op de i te zetten! Dat is gelukt, al moeten een aantal (kleine) puntjes nog gezet worden.
Zo wordt er de komende maanden nog met een aantal tijdelijke oplossingen gewerkt. Zo werken we met een tijdelijke geluidsinstallatie en staat het nieuwe tv-scherm ook op een tijdelijke paal.
 
TV-scherm
Met de ingebruikname van de Hubertuskerk hangt er een tv-scherm in de kerk. Dat maakt het mogelijk om liederen die niet in het Nieuwe Liedboek staan toch te zingen. Deze liederen worden dan zichtbaar gemaakt op het tv-scherm. Zo als hierboven staat aangegeven maken we nu nog gebruik van een tijdelijke paal. Het is de bedoeling dat het tv-scherm boven het doophek komt te hangen en dan wat hoger, zodat ook achterin de kerk het goed leesbaar is. Voor de komende weken moeten we het even met deze tijdelijke opstelling doen.
 
In eerste instantie zullen we gebruik maken van het tv-scherm als onze eigen predikant voorgaat en ons beperken tot de projectie van liederen die niet in het liedboek staan. We willen op deze manier ervaring opdoen met het systeem en kijken wat de (on)mogelijkheden zijn. Het gereedmaken van de verschillende liederen op het scherm is weer een nieuwe taak. Binnenkort willen we bekijken of we hier een groepje gemeenteleden voor kunnen interesseren, misschien is dit een mooie taak voor onze jongeren. Het is niet moeilijk, maar moet alleen gedaan worden. Mocht jij/u alvast geïnteresseerd zijn, neem dan even contact op met ondergetekende.
 
Gemeenteavond op 7 maart
Op woensdag 7 maart 2018 om 20.00 uur vindt onze jaarlijkse (financiële) gemeenteavond plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd in it Lokaal.
De uitnodiging met de daarbij behorende stukken zijn bij u thuis bezorgd.
 
Koster
Onze koster Marika Tolsma heeft bij het College van Kerkrentmeesters aangegeven haar werkzaamheden te willen beëindigen. Marika is vorig jaar nog in het zonnetje gezet bij haar 12,5 jarig jubileum, maar kan door persoonlijke redenen de werkzaamheden helaas niet meer uitvoeren.
In samenwerking met Stichting Doarpstsjerken gaat onze Gemeente op zoek naar een nieuwe koster voor de Hubertuskerk. In de Underweis op onze website vindt u een vacature, waarmee Gemeenteleden hun interesse kenbaar kunnen maken. Wij hopen dat we binnen onze dorpen een vrijwilliger vinden die, eventueel in samenwerking met anderen, deze dankbare en belangrijke taak op zich wil nemen.
 
Bedankje vrijwilligers
De afgelopen maand hebben twee vrijwilligers hun werkzaamheden overgedragen aan een ander Gemeentelid. Uilkje Gaastra had eerder aangegeven haar werkzaamheden in de LiturgieCommissie te willen beëindigen, Feikje de Jong-Viersma volgt Uilkje op.
Eerder informeerden wij u al dat Klaske Wijnia-Noordmans de nieuwe ‘omtinker’ wordt van Waaksens, Auke Dijkstra heeft onlangs afscheid genomen van dit pastorale werk.
De kerkenraad wil Auke en Uilkje vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor het werk dat zij voor en in de Gemeente hebben vervuld. Daarnaast wenst de Kerkenraad Feikje en Klaske heel veel succes.
 
Urenuitbreiding ds. Voogd
Op de Gemeenteavond van 24 januari jl. heeft de Kerkenraad een toelichting gegeven op de plannen om de uren van ds. Voogd uit te breiden naar 25 uur per week. De aanwezige Gemeenteleden konden zich unaniem vinden in dit voorstel, ondanks dat dat ten koste gaat van de financiële reserves van de Gemeente.
De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 februari jl., naar aanleiding van de reacties van de Gemeenteleden het besluit genomen om definitief urenuitbreiding aan te vragen.
Het traject voor urenuitbreiding wordt opgestart.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
 
terug