Van de kerkenraad - februari
07 feb 2019

Van de kerkenraad - februari
Verkiezingen ambtsdragers
In de eerste weken van januari hebben alle meerderjarige Gemeenteleden een brief ontvangen met daarin de oproep om aanbevelingen te doen voor twee ambtsdragers, te weten een jeugd-ouderling en een ouderling-kerkrentmeester. Onlangs is de balans opgemaakt en willen we iedereen bedanken die aanbevelingen heeft gedaan. De respons op de oproep was prima! Dank daarvoor. In de Kerkenraadsvergadering van januari is de lijst met aanbevelingen opgesteld en worden de gemeenteleden benaderd die het meest aanbevolen zijn. Een van de kerkenraadsleden bezoekt hen en vraag of zij het ambt willen aanvaarden. Mogelijk komen we binnenkort bij u. We hopen dat we mogen vertrouwen op de bereidheid van u, niet voor altijd, maar wel voor een bepaalde periode.
 
Alvast voor in de agenda: 27 maart
Op 27 maart as. houden we een (financiële) Gemeenteavonden. Zet u ‘m alvast in de agenda? De uitnodiging met de daarbij behorende vergaderstukken ontvangt u later.
 
Update plaatselijke regeling
In de laatste vergadering van de Kerkenraad hebben we gesproken over de ‘plaatselijke regeling’ van onze Gemeente. In de ‘plaatselijke regeling’ staan zaken beschreven die we als gemeente hebben afgesproken, denk hierbij aan welke leden stemrecht hebben en verkiesbaar zijn, wie aan het avondmaal deel mogen nemen, maar ook hoe vaak we als kerkenraad vergaderen en wat de samenstelling is.
In 2018 heeft de Protestantse Kerk in Nederland een nieuwe kerkorde (de statuten) vastgesteld, waardoor een update van de plaatselijke regeling noodzakelijk is. Voordat de aangepaste versie definitief kan worden vastgesteld, dient deze vooraf besproken te worden met de Gemeenteleden. Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling, slechts een aantal toevoegingen of kleine wijzigingen. De plaatselijke regeling is dan ook een van de agendapunten op de Gemeenteavond van 27 maart as. 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen.
terug