Kerkdiensten gaan niet door!
15 mrt 2020 Kerkdiensten gaan niet door!
Kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast
Bijeenkomsten in de publieke ruimte met meer dan honderd personen zijn vanaf vandaag tot in ieder geval 31 maart verboden. Dit betekent dat ook kerkdiensten met meer dan honderd kerkgangers moeten worden afgelast.

De Classis ontraadt kerkdiensten met minder dan 100 kerkgangers
Daarnaast ontraadt de Classis ook dringend om kerkdiensten met minder dan honderd kerkgangers door te laten gaan. Dit omdat veel oudere gemeenteleden de diensten bezoeken en zij het meest kwetsbaar zijn. Tevens vinden diensten bezocht door minder dan honderd mensen, vaak plaats in kleine kerkgebouwen. Het risico op besmetting is ook daar aanwezig.

Onze gemeente
Wij als kerkenraad willen het advies van de Classis volgen, omdat ook in onze gemeente veel ouderen de kerkdiensten bezoeken. Dit houdt concreet in, dat we de komende 3 zondagen
(15, 22, 29 maart) geen dienst hebben. De gemeenteavond van komende woensdag 18 maart wordt om deze reden ook afgelast.
Om de besmetting nog verder te voorkomen zullen er ook geen pastorale bezoeken worden gebracht. Wel kunt u altijd telefonisch in gesprek gaan met de omtinker en als het echt nodig is met de predikant. Hier in volgen wij ook het advies van de Classis.

Meditatie
Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Wij vertrouwen er op dat we met deze maatregelen de besmettingen zoveel als mogelijk kunnen voorkomen. Laten we in ons gebed iedereen die de gevolgen van dit virus ondervindt opdragen.
 
terug