Kijk naar de online kerkdienst 31 mei - Pinksterzondag
31 mei 2020

Kijk naar de online kerkdienst 31 mei - Pinksterzondag
De online kerkdienst van de samenwerkende Protestantse Gemeenten in de Greidhoeke kan via deze link bekeken worden (u wordt doorgestuurd naar YouTube). De liturgie kunt u downloaden. 

De Protestantse Gemeenten van Burgwerd-Hartwerd-Hichtum, Kûbaard, Easterein, Lollum-Waakens en Wommels-Hidaard wensen u een fijne en gezegende dienst.
terug