Predikant Predikant
Sinds 9 juli 2023 ds. Rianne van Zessen verbonden aan de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
Indien u contact met ds. Van Zessen wilt opnemen, raadpleeg dan hier de contactgegevens.

terug