Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit 10 leden: 3 ouderling-kerkrentmeesters, 3 ouderlingen, 2 diakenen en de predikant. In verband met ons privcaybeleid zijn de contactadressen van de verschillende ambten van één persoon weergegeven.
 
Naam Functie Adres Telefoon
Jeannette Westra

 
Ouderling
(voorzitter Kerkenraad)
 
Berghuizerweg 6
8823 SB  LOLLUM
 
(0517) 46 92 59

 
Frieda Kuijpers

 
Diaken
(scriba Kerkenraad)
 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM
 
(0517) 85 42 73

 
ds. Rianne van Zessen

 
Predikant

 
De Terp 4
ACHLUM
 
06 - 48 48 02 71

 
Joop de Jong


 
Ouderling-kerkrentmeester


 
Van Abbemastrjitte 5
LOLLUM

 
(0517) 46 91 07


 

Moderamen
Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de Kerkenraad en wordt gevormd door:
  • Jeanette Westra
  • Frieda Kuijpers
  • Rianne van Zessen
terug