Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid.

Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit 10 leden: 3 ouderling-kerkrentmeesters, 3 ouderlingen, 2 diakenen en de predikant. In verband met ons privcaybeleid zijn de contactadressen van de verschillende ambten van één persoon weergegeven.
 
Naam Functie Adres Telefoon
Kees Koopmans
 
Ouderling-kerkrentmeester
(voorzitter Kerkenraad)
Waaxenserweg 28
8823 SX  LOLLUM
(0517) 46 93 26
 
Baukje Okkema
 
Ouderling
(scriba Kerkenraad)
Buorre 19a
8845 SG  WAAKSENS
(0517) 46 91 25
 
Rianne Voogd
 
Predikant
 
  06 – 360 380 89
Frieda Kuijpers
 
Diaken
 
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM
(0517) 85 42 73
 
Moderamen
Het Moderamen is het dagelijks bestuur van de Kerkenraad en wordt gevormd door:
  • Kees Koopmans
  • Baukje Okkema
  • Rianne Voogd
terug