Commissies Commissies

Binnen de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens zijn diverse commissie actief, denk hierbij aan:

  • Redactie Underweis
  • Liturgiecommissie
  • Kindernevendienst
  • Liturgisch bloemstuk

terug