Commissies Commissies
Binnen de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens zijn diverse commissie actief, denk hierbij aan:
  • Redactie Underweis
  • Liturgiecommissie
  • Liturgisch bloemstuk
terug