Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens werkt met LRP, het ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.

De burgerlijke overheid (GBA) geeft mutaties - zoals verhuizing, huwelijk, scheiding en overlijden - (via de SILA) door aan de ledenadministratie van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze geeft die vervolgens door aan de plaatselijke kerkelijke bureaus.

Het Kerkelijk Bureau verzorgt:
  • het inschrijven van leden
  • het overschrijven van leden
  • het uitschrijven van leden
  • het aanvragen van attestatie/ doopbewijs
  • adreswijzigingen
  • het verwerken van de melding van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, echtscheiding en overlijden

Wijziging in bovenstaand kunt u doorgeven bij het Kerkelijk Bureau. Dit wordt verzorgd door de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, u kunt ook een email sturen naar: kerkrentmeesters@tsjerkelollumwaaksens.nl
terug