Beheerscommissie Beheerscommissie
De Beheerscommissie beheert de landerijen, woningen en het Verenigingsgebouw it Lokaal van de Diaconie. Eindverantwoordelijk voor de Beheerscommissie is het College van Diakenen.

De Beheerscommissie bestaat uit twee personen. In verband met ons privacybeleid kan contact worden opgenomen met de Beheerscommissie via het contactadres van het College van Diakenen.
terug