Zondag 9 mei 2021  om 9.30 uur
Voorganger: dhr. H. Giliam, Pingjum
Online kerkdienst

U kunt de dienst alleen online volgen, hiervoor verwijzen wij u door naar onze pagina via kerkdienstgemist.nl

Voor het bekijken van onze online kerkdienst heeft u een account nodig, hoe u dit kunt aanvragen leest u hier.

Collecte:
1collecte: Noodhulp kinderen in Afrika
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 277
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug