zondag 23 januari 2022 om 11.00 uur, Lollum

Eredienst (ook online)
Voorganger(s): ds. M. Mook, Sneek

Op 14 januari jl. heeft de Rijksoverheid nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Als Kerkenraad volgen wij de adviezen op van de landelijke Protestantse Kerk. Na de persconferentie van 14 januari wordt gezien en gehoord dat de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toeneemt. Wij onderschrijven het belang hiervan.

Vanaf zondag 23 januari is het weer mogelijk om maximaal 30 personen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Tijdens kerkelijke activiteiten is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen bij verplaatsingen en de basismaatregelen in acht te nemen.

De mogelijkheid blijft om de dienst via de livestream te volgen.

Collecte:
1collecte: Missionair Werk
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 277
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug