zondag 27 november 2022 om 9.30 uur, Lollum

Eerste Adventszondag IN VERBAND MET EEN STORING LUKT HET HELAAS NIET OM DE KERKDIENST ONLINE UIT TE ZENDEN. ONZE EXCUSES HIERVOOR.
Voorganger(s): ds. J.J. Hoefnagel, Sneek

1collecte: Werelddiaconaat
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug