zondag 18 februari 2024 om 11.00 uur, Lollum

Eerste Zondag 40-dagen tijd (ook online)
Voorganger(s): ds. R. van Zessen

Het is de 'warme dienst', na de dienst nodigen we u uit voor een hapje en een drankje

1e collecte: Binnenlands Diaconaat
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug