zondag 2 juni 2024 om 11.00 uur, Lollum (sportveld)

Openluchtdienst (niet online)
Voorganger(s): m.m.v. korps Asaf

1e collecte: Bartimeusfonds
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug