zo 20 sep 2020  om 9.30 uur, Lollum
Voorganger: ds. R. Voogd
Eredienst + kindernevendienst

OM DEZE DIENST BIJ TE WONEN IS HET NOODZAKELIJK OM EEN PLAATS TE RESERVEREN EN U TE HOUDEN AAN DE GELDENDE MAATREGELEN. ALLE INFORMATIE HIEROVER LEEST U HIER.

1e collecte: Zending
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Chauffeur nodig? Bel fam. A. Lycklama à Nijeholt, tel. 46 92 34

terug