zondag 3 oktober 2021  om 11.00 uur
Voorganger: ds. H. van der Waal, Nijland
Eredienst (ook online)

De kerkenraad heeft besloten om vanaf juni weer (voorzichtig) gemeenteleden toe te laten tot de eredienst. Hiervoor hebben we een werkwijze opgesteld waar we ons met z'n allen aan moeten houden. 

U kunt de dienst ook via onze livestream bekijken als u liever nog thuis blijft of als het maximaal aantal bezoekers is bereikt. Hebt u nog geen account of weet u niet precies hoe dat moet? U leest dat hier.


Collecte:
1collecte: Kerk in Israël
2collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 277
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug