zondag 19 november 2023 om 14.00 uur, Lollum

Eredienst (ook online)
Voorganger(s): Koor 'Nocht en Wille'

1e collecte: Regenbooggroep
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug