zondag 31 maart 2024 om 9.30 uur, Lollum

Pasen
Voorganger(s): ds. R. van Zessen

08.00 uur: Paasontbijt in 't Lokaal
09.30 uur: start dienst

1e collecte: Werelddiaconaat
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug