zondag 14 april 2024 om 11.00 uur, Lollum

Eredienst (ook online)
Voorganger(s): ds. R. van Zessen

rtmp://video.kerkdienstgemist.nl:1935/live?stream=92811102-v1521661&password=5sksd6eaw7z5sxyx

1e collecte: Zending
2e collecte: Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

Wij stellen het zeer op prijs om een (collecte-) gift te ontvangen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van de datum:
Diaconie: NL 67 RABO 0372 00 2773
Protestantse Gemeente: NL 14 RABO 0372 00 2854

terug