Kerkdiensten gaan weer starten: lees hier de maatregelen

Kerkdiensten gaan weer starten: lees hier de maatregelen
Met ingang van zondag 20 september 2020 organiseert de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens weer kerkdiensten. In verband met het coronavirus zijn hiervoor de onderstaande maatregelen opgesteld, waar een ieder zich aan dient te houden: Gebruiksplan
Het College van Kerkrentmeesters heeft een Gebruiksplan voor de Hubertuskerk opgesteld waarin staat aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. Denk hierbij aan het maximaal aantal toe te laten bezoekers, de wijze van ventilatie en hygiëne. De Kerkenraad heeft het Gebruiksplan vastgesteld in de vergadering van 16 september 2020.

Werkwijze aanmelden bezoek kerkdienst
Indien u geen gezondheidsklachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus bent u van harte welkom bij de kerkdienst. Aanmelden, in verband met een maximum aan het aantal bezoekers, is noodzakelijk. De Kerkenraad heeft de volgende werkwijze opgesteld.
  • De zaterdag voorafgaand aan de kerkdienst kunt u zich tussen 16.00 en 18.00 uur opgeve bij Tjitze Schilstra, tel. 0517-469200
  • Op zondagmorgen is de kerk open vanaf 9.15 uur. De koster vangt u buiten op en een kerkrentmeester brengt u naar uw plaats.
  • Bij de ingang van de kerk desinfectiemiddel aanwezig
  • Bij het uitgaan zijn er schalen voor de collecte
  • Na afloop verlaat iedereen in de kerk in omgekeerde volgorde met gepaste afstand (1,5 meter)
  • Kinderen zijn gedurende de kerdienst gelijk werling in 'it Lokaal'. De leiding van de kindernevendienst is hier van 9.15 - 10.30 uur aanwezig. 
terug