Kerkelijke bijdrage Kerkelijke bijdrage
Sinds jaar en dag wordt er in de kerken van onze dorpen gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. In onze diensten bent u altijd welkom en veel mensen voelen zich welkom. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Behalve onze zondagsdiensten organiseren wij activiteiten die in het teken staan van ontmoeten. Dit willen wij de komende jaren graag vasthouden. Daarvoor hebben wij kerkelijke bijdrage nodig.
 
Uw kerkelijke bijdrage
Onze Protestantse Gemeente kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Ruim de helft van onze inkomsten bestaat uit de kerkelijke bijdragen van Gemeenteleden, daardoor kunnen wij prediking, pastoraat, catechese, Bijbelkringen en jeugdwerk aanbieden. Uw bijdrage is dan ook hard nodig om onze voorzieningen op peil te houden. U vindt hier een overzicht van ons ‘huishoudboekje’. Ook hebben wij voor u een aantal 'vragen en antwoorden' op een rij gezet over de kerkelijke bijdrage.
Geeft u nog geen kerkelijke bijdrage, maar wilt u dit wel graag doen. Dan kunt u het toezeggingsformulier invullen.
 
Nieuwe mogelijkheden: periodiek gift
Voorheen kwamen wij jaarlijks bij u langs om uw toezegging van de kerkelijke bijdrage op te halen.
Dat gaat veranderen. Vanaf 2017 maken wij graag met u afspraken voor een periodieke gift aan onze Gemeente. Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan onze Gemeente. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte, de drempel van 1% vervalt daarmee. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Aan de ene kant uw belastingvoordeel dat kan oplopen tot 52% (afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten) en aan de andere kant de financiële zekerheid van onze Gemeente (we kunnen dan beter vooruitkijken).
Met de Schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. U kunt dit belastingvoordeel ook ten goede laten komen aan onze Gemeente, dat laat de Schenkcalculator ook aan u zien. Voor meer informatie over de periodieke gift verwijzen wij u naar de brochure.

Wilt u na het lezen van deze informatie direct al overgaan op een periodieke gift, dan kunt u de schriftelijke overeenkomst opvragen bijhet College van Kerkrentmeesters. U kunt de overeenkomst hier ook downloaden. Indien u het op prijs stelt, komen wij bij u langs.
 
Geen periodieke gift?
U kunt er vanzelfsprekend ook voor kiezen om geen periodieke gift te geven. U kunt dan uw (jaarlijkse) kerkelijke bijdrage op uw gebruikelijke wijze overmaken naar onze Gemeente. Jaarlijks ontvangt u van ons een herinnering. Ook bestaat de mogelijkheid voor automatische incasso.
 
Tot slot willen wij u dankzeggen voor uw kerkelijke bijdrage. Dankzij u blijft onze Gemeente een plek van betekenis! Hartelijk dank!

Uitschrijven
Wij respecteren uw keuze, maar vinden het erg jammer als u besluit om uw lidmaatschap van onze kerkgemeenschap te beëindigen. Indien u dit winst, dient u dit schriftelijk op te zeggen bij de Kerkenraad. Hiervoor kunt u een voorbeeldformulier gebruiken.

 
terug