Vrijwilligers in ús mienskip
18 nov 2015

Vrijwilligers in ús mienskip
De jeugd heeft de toekomst
Als Kerkenraad realiseren we dat de samenleving verandert en dat de kerk niet op de eerste plek komt. Dat is niet erg, daar hebben we mee te dealen. We zullen tradities moeten loslaten en op zoek moeten gaan naar vernieuwing en verandering.
Vaak wordt gezegd ‘dat de jeugd de toekomst heeft’ en ‘de jeugd van nu is de oudere van morgen’. Geloven in God en verbintenis zoeken in ús mienskip begint dan ook bij de jeugd. De leiding van de Kindernevendienst is een aantal jaren geleden een nieuwe richting ingeslagen. Dat werkt goed en we kunnen zien dat maandelijks een trouwe groep jeugd aanwezig is. De leiding van de Kindernevendienst is al langer op zoek naar versterking. Tot op heden is dit nog niet gelukt, ondanks dat er veel gemeenteleden zijn benaderd. Als Kerkenraad hebben wij hier zorgen over. Het mag toch zo niet zijn, dat de jeugd een vergeten groep dreigt te worden in onze kerk? We zullen binnenkort opnieuw mensen benaderen met de vraag om één keer per maand de taken van de Kindernevendienst op zich te nemen. Kunnen we dan op u rekenen? Wilt u zich direct beschikbaar stellen, neem dan contact op met jeugdouderling Gerda Strikwerda of onze predikant Liuwe Westra.
 
Omtinkers
Pastorale werkzaamheden in onze gemeente worden, naast de predikant, verricht door onze ‘omtinkers’. Martzen Gaastra en Feikje de Jong hebben aangegeven hun taak te willen overdragen aan een ander gemeentelid. Hiervoor zullen we binnenkort een procedure opstarten. Als ‘omtinker’ heeft u de pastorale zorg over gemeenteleden in een vaste wijk van onze Gemeente. Voelt u zich betrokken bij uw mienskip en wilt u houvast, troost, gemeenschap en vreugde bieden aan uw gemeenteleden, neem dan contact op Titia Schilstra, ouderling en contactpersoon van de ‘omtinkers’.
 
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
Vrijwilligers worden in principe niet betaald. Niet omdat zij niks waard zijn, maar omdat zij onbetaalbaar zijn! Gemeenteleden die zich inzetten vanuit hun ambt als ouderling(-kerkrentmeester), diaken, commissielid, omtinker, etc. doen dit in eigen tijd en ontvangen hier dus geen vergoeding voor. Van een aantal vrijwilligersfuncties wordt meer tijd, inzet en verplichting gevraagd dan reëel is voor een vrijwilliger. De mogelijkheid bestaat dan dat er een vrijwilligersvergoeding wordt toegekend. Vanuit de Protestantse Gemeente ontvangen alleen de koster van de Hubertuskerk in Lollum en de organisten een vergoeding. Vanuit de Diaconie ontvangt de beheerder van verenigingsgebouw ’t Lokaal een vergoeding. Met de betreffende personen zijn hierover schriftelijke afspraken gemaakt die voldoen aan de regelgeving van een vrijwilligersvoergoeding.
 
Zegt u straks volmondig ‘JA!’, als we u benaderen?
 
Met hartelijke groet,
Namens de Kerkenraad,
 
Kees Koopmans
Voorzitter
 
terug