College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden.

De taken
Het College van Kerkrentmeesters
  • werkt mee aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; 
  • draagt zorg voor de geldwerving; 
  • draagt zorg voor het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
  • beheert de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
  • beheert de financiën van de gemeente; 
  • verzorgt het personeelsbeleid en fungeert als werkgever; 
  • houdt de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek bij; 
  • beheert de archieven van de gemeente
Wat valt er niet onder
De gebouwen, landerijen en financiën van de Diaconie vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Samenstelling
Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit twee ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. Voor de functie van ouderling-kerkrentmeester zijn twee vacatures. In verband met ons privacybeleid vermelden wij één contactadres:
 
Naam Functie Adres Telefoon
Joop de Jong
 
Ouderling-kerkrentmeester
 
Van Abbemasrjitte 5
LOLLUM
(0517) 469107
  
terug