Maatregelen coronavirus
12 sep 2020

Maatregelen coronavirus
De Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens organiseert weer kerkdiensten. In verband met het coronavirus zijn hiervoor de onderstaande maatregelen opgesteld, waar een ieder zich aan dient te houden: Gebruiksplan
Het College van Kerkrentmeesters heeft een Gebruiksplan voor de Hubertuskerk opgesteld waarin staat aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. Denk hierbij aan het maximaal aantal toe te laten bezoekers, de wijze van ventilatie en hygiëne. De Kerkenraad heeft het Gebruiksplan vastgesteld in de vergadering van 16 september 2020.

Werkwijze aanmelden bezoek kerkdienst
Indien u geen gezondheidsklachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus bent u van harte welkom bij de kerkdienst. Aanmelden, in verband met een maximum aan het aantal bezoekers, is noodzakelijk. De Kerkenraad heeft de volgende werkwijze opgesteld.
  • De zaterdag voorafgaand aan de kerkdienst kunt u zich tussen 16.00 en 18.00 uur opgeven bij Baukje Okkema, tel. 0517-469125 (voor de dienst van 6 december) of Tjitze Schilstra, tel. 0517-469200 (voor de dienst van 25 december)
  • Op zondagmorgen is de kerk open vanaf 9.15 uur. De koster vangt u buiten op en een kerkrentmeester brengt u naar uw plaats.
  • Bij de ingang van de kerk desinfectiemiddel aanwezig
  • Bij het uitgaan zijn er schalen voor de collecte
  • Na afloop verlaat iedereen in de kerk in omgekeerde volgorde met gepaste afstand (1,5 meter)
  • Het is op dit moment niet duidelijk of de Kindernevendienst door kan gaan. Indien dit het geval is, dan hoort u dit bij opgave. Kinderen zijn dan gedurende de kerdkienst gelijk welkom in 'it Lokaal'. De leiding van de kindernevendienst is hier van 9.15 - 10.30 uur aanwezig. 
terug