Komende kerkdiensten alleen online te volgen
23 dec 2020

Komende kerkdiensten alleen online te volgen
In de Kerkenraadsvergadering van woensdag 10 december jl. heeft de Kerkenraad uitgebreid gesproken over de invulling van de komende erediensten, de geldende maatregelen en adviezen rondom het Coronavirus en de ervaring van de gehouden eredienst op 6 december jl. In dit bericht informeren wij u graag over de besluiten die wij hebben genomen voor de komende erediensten. Alle gemeenteleden hebben hier een brief over ontvangen.

Samenzijn willen we graag, maar kan even niet
Als Protestantse Gemeente willen wij graag samenkomen om ons geloof te belijden en te vieren. Als geloofsgemeenschap in Lollum en Waaksens vinden wij dat ook ontzettend belangrijk, maar we hebben te maken met overheidsmaatregelen. Op 6 december hebben we bij wijze van proef een eredienst gehouden, waarbij maximaal 10 personen aanwezig konden zijn. Daarnaast was de eredienst ook via een live-uitzending via het internet te volgen. Als Kerkenraad dachten we zo een passende werkwijze gevonden te hebben. In de toespraak van minister-president Rutte van 14 december jl. werd opnieuw gewezen op de verantwoordelijkheid die we als samenleving moeten nemen, juist nu het aantal besmettingen weer toeneemt. Als Kerkenraad hebben we dan ook besloten om de adviezen van de landelijk kerk te volgen en alleen online vieringen aan te bieden en dat er geen mogelijkheid is om de eredienst in de kerk bij te wonen. Het doet ons als Kerkenraad pijn dat wij de deuren van onze kerk gesloten moeten houden, juist in de periode waarin we in de duistere dagen het Licht mogen verwelkomen.

Live-uitzending eredienst
Voor de komende geplande erediensten op vrijdag 25 december 2020 (Eerste Kerstdag) en zondag 10 januari 2021 komen alleen de voorganger, ouderling, diaken, organist en koster in de kerk om de eredienst te houden. Tegelijkertijd wordt deze dienst live uitgezonden via ons kanaal op www.kerkdienstgemist.nl, zodat u onze vieringen thuis via internet kunt volgen. Dit geldt eerst voor de twee voornoemde erediensten. In januari 2021 beraadt de Kerkenraad zich opnieuw voor de volgende erediensten, waar we u vanzelfsprekend over informeren. Voor de volledigheid geven wij ook aan dat u de uitgezonden erediensten ook op een ander tijdstip kunt terugkijken.

Live-uitzending eredienst alleen voor gemeenteleden
De Kerkenraad heeft daarnaast besloten dat de live-uitzendingen van de erediensten alleen toegankelijk zijn voor gemeenteleden. Als Kerkenraad vinden wij het belangrijk om namen van gemeenteleden te noemen bij ‘lief en leed’ en in gebeden. Als de live-uitzending ook voor niet-gemeenteleden is te bekijken, schenden wij de privacyregels. Indien u de live-uitzending (of de uitgezonden eredienst op een later tijdstip) wilt bekijken dient u vooraf (tijdig) een persoonlijk account aan te maken, dit moet éénmalig. Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe u dit kunt doen.


Tot slot
In de aanloop naar Kerstmis, het feest van het Licht, wensen wij u veel Zegen toe. Dat u, én de mensen die u liefhebt, gezond mogen blijven en dat wij mogen blijven vertrouwen op de Heer. Wij geven u graag de woorden mee, die we zo graag samen willen zingen.

 
 
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Een hartelijke groet,
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens
terug