Van de Kerkenraad - mei 2017
11 mei 2017

Van de Kerkenraad - mei 2017
Ambtsdrager
Met veel vreugde laat de Kerkenraad u weten dat Gerrie Folkerts bereid is gevonden om een ambt op zich te nemen. In onderling overleg is besloten om het ambt dat zij gaat bekleden, ouderling of diaken, nog even open te laten, om onze zoektocht naar een ambtsdrager met de functie van scriba van wat speelruimte te voorzien.
De zoektocht naar de andere ambtsdrager, in combinatie met de scriba-functie, zetten wij voort.
 
Orgel
Op onze oproep om beschikbare orgels voor in de Hubertuskerk te melden zijn een aantal reacties gekomen. De insteek was om een orgel te vinden dat beter functioneert dan het huidige keyboard. De aangeboden mogelijkheden zijn bekeken en dat heeft helaas niet tot de juiste oplossing geleid. De vervolgstap is dat het College van Kerkrentmeesters via een extern bedrijf de mogelijkheden gaat onderzoeken. We verwachten binnen een aantal weken een oplossing gevonden te hebben.
 
Kerkelijke bijdrage
Het College van Kerkrentmeesters heeft u op de Gemeenteavond geïnformeerd over de mogelijkheden om uw kerkelijke bijdrage via een periodiek gift te geven. Op dit moment zijn wij bezig met het voorbereiden met een informatiebrief. Deze wordt in mei verstuurd met daarbij een uitnodiging voor een informatieavond.

Preekrooster 2018
Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor het preekrooster 2018. Alle diensten zijn weer in kaart gebracht en worden volgens de huidige afspraken weer verdeeld onder de beschikbare kerken. Voor 2018 houden we dezelfde samenwerking met de Protestantse Gemeente te Burgwerd ca.
 
Omdat we een parttime eigen predikant hebben, zullen we een deel van de diensten door gastvoorgangers laten verzorgen. Het doet ons als Kerkenraad veel plezier om te horen naar welke gastvoorganger u graag hoort of misschien weet u iemand die we eens kunnen benaderen. Geef dit gerust aan ons door, we nemen deze wensen graag mee voor het preekrooster.
 
Visitatie
Van het Regionaal College van de Visitatie Fryslân heeft de Kerkenraad een schrijven ontvangen dat onze Gemeente in 2016-2017 wordt bezocht voor een visitatie. Doel van de visitatie is om op classicaal en landelijk niveau een indruk te krijgen van het reilen en zeilen van onze Gemeente. Eerder had onze Gemeente uitstel aangevraagd, omdat wij ons eerst wilden concentreren op het werk in onze Gemeente en de komst van ds. Voogd. Op dit moment zijn de voorbereidingen gestart. Dat houdt in dat wij een lijst met vragen en gegevens opsturen naar het Regionaal College. In een volgende Underweis informeren wij u verder over dit traject.
 
terug