Scriba / secretariaat Scriba / secretariaat
Indien u contact op wilt nemen met de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens dan kan dat via de scriba.

Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens
T.a.v. de Scriba, Frieda Kuijpers
Elshoutbuurt 8
8823 SV  LOLLUM
tel. (0517) 85 42 73
e-mail

 
terug