Koster-vrijwilliger(s) gezocht
11 mrt 2018

Koster-vrijwilliger(s) gezocht
Onze huidige koster heeft besloten om haar werkzaamheden te beëindigen. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en Stichting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens is daarom voor de pas gerestaureerde Hubertuskerk in Lollum op zoek naar (een)  KOSTER-VRIJWILLIGER(S).

De werkzaamheden en aansturing vinden deels plaats onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens en deels onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Doarpstsjerken te Lollum-Waaksens.

Lees de complete vacature.

 
terug