Van de Kerkenraad - december
30 dec 2016

Van de Kerkenraad - december
Begrotingen 2017
De Kerkenraad heeft de voorlopige begrotingen van de Protestantse Gemeente en de Diaconie over het jaar 2017 vastgesteld. Vervolgens worden deze aangeboden aan de Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken
De definitieve begrotingen worden door de Gemeente vastgesteld op onze financiële Gemeenteavond in maart 2017.
 
Preekrooster 2017
Het preekrooster van 2017 is zo goed als gereed. Het blijft altijd een puzzel, waarbij iedere keer de losse stukjes weer moeten worden gelegd. Soms gaat dat gemakkelijk, maar soms sluiten onze wensen niet altijd aan bij de wensen en mogelijkheden van gastpredikanten. Volgens de eerder gemaakte afspraken kunnen we u weer ca. 40 keer verwelkomen in de Hubertuskerk in Lollum en de Thomaskerk in Waaksens staat ca. 8 keer voor u open. Ook voor de kinderen is er weer maandelijks Kindernevendienst, wat we combineren met gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de dienst.
 
Visitatie
Van het Regionaal College van de Visitatie Fryslân heeft de Kerkenraad een schrijven ontvangen dat onze Gemeente in 2016-2017 wordt bezocht voor een visitatie. Doel van de visitatie is om op classicaal en landelijk niveau een indruk te krijgen van het reilen en zeilen van onze Gemeente. In eerste instantie heeft onze Gemeente uitstel aangevraagd, omdat op hele korte termijn een aantal gegevens moest worden aangeleverd. Als Kerkenraad vinden we het belangrijk dat onze prioriteit eerst ligt bij het werk in onze Gemeente en speciaal daarin de rol van onze nieuwe predikante. Het uitstel is ontvangen. In 2017 ontvangt u meer informatie over de visitatie.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen met de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens
terug