Van de Kerkenraad - januari
30 dec 2016

Van de Kerkenraad - januari

Monumentje voor overleden ongedoopte kinderen
Begin december hebben wij u geïnformeerd over het initiatief dat is gestart om een monumentje voor overleden ongedoopte en/of naamloze kinderen op te richten. Vanuit de Gemeente hebben zich inmiddels een aantal vrijwilligers aangemeld die graag mee willen denken en werken aan de uitvoering van dit plan. Wil u ook meehelpen? Er is nog plaats voor maximaal 2 vrijwilligers, u kunt zich hiervoor aanmelden via voorzitter@tsjerkelollumwaaksens.nl of via tel. (0517) 46 93 26.
 
Het was ook fijn om te zien dat er op Wereldlichtjesdag zo veel kaarsjes brandden in de vensterbanken van Lollum en Waaksens. Dat geeft een teken van verbondenheid met de nabestaanden van deze kindjes.
 
Gefeliciteerd: 12,5 jaar koster
Op zondag 11 december jl. is Marika Tolsma tijdens de kerkdienst in het zonnetje gezet. Zij was in december 12,5 jaar koster van de Hubertuskerk in Lollum. Namens het College van Kerkrentmeesters heeft Douwe Sieperda de jubilaris een bloemetje overhandigd. Douwe sprak vol lof over de gastvrijheid van Marika bij de ontvangst van onze Gemeenteleden in de kerk en hoe we dagelijks de inspanningen van Marika mogen horen bij het luiden van de klok.
 
Verkiezingen ambtsdragers
In de eerste week van januari 2017 worden de verkiezingen voor ambtsdragers gestart. Alle meerderjarige Gemeenteleden ontvangen hierover een brief en worden gevraagd om Gemeenteleden aan te bevelen. De stembiljetten kunnen tot en met 15 januari 2017 worden ingeleverd bij Antoinet van der Veen, Ald Haven 37 te Lollum of kunnen tijdens de zondagsdienst op de 15e januari worden ingeleverd.
 
Kerkelijke bijdrage
Het College van Kerkrentmeesters heeft de Kerkenraad geïnformeerd over een plan van aanpak rond de kerkelijke bijdrage van 2017. De kerkelijke bijdrage is de financiële bijdrage van Gemeenteleden om onze geloofsgemeenschap in stand te houden. Dat maakt het mogelijk om wekelijks een eredienst te organiseren, maar ook om pastoraat, catechese en gespreksgroepen aan te bieden. De kerkelijke bijdrage vormt in omvang het belangrijkste deel van de inkomsten in onze Gemeente.
Een van de belangrijke zaken in het nieuwe plan van aanpak is dat het met ingang van 2017 mogelijk is om een overeenkomst voor een periodiek gift af te sluiten. Voor de gever levert dit een belastingvoordeel op waarbij een bepaalde drempel niet nodig is. In 2017 wordt u hier verder over geïnformeerd.
 
Indien u vragen heeft over bovenstaande of andere zaken, voel u vrij om contact op te nemen met de Kerkenraad.

terug